Akce

Od roku 2010 naši knihovnu pravidelně navštěvuje místní Mateřská i Základní škola Moravany.

Nabízené pořady

Seznamte se s knihovnou. Tento typ je připraven v různých typech obtížnosti pro děti od 3 – 10 let.

Povídání s dětmi se začíná odvíjet od vysvětlení základních pojmů – co je knihovna, jak vzniká kniha, jaká je její cesta do knihovny, kdo je to spisovatel, kdo je ilustrátor …). V této fázi se děti seznámí se základními pravidly správného zacházení s knihou (četba z Pohádkové čítanky od E. Petišky, vizuálně povídání u plakátu Josefa Lady).
Následuje exkurze a ukázka členění fondu a řazení knih. Evidence knih je demonstrována na on-line katalogu. Pro menší děti je atraktivní obrázek příslušné knihy, který je součástí záznamu.
Po prvotním seznámení s knihovnou je zařazeno čtení z knih a povídání o autorech a ilustrátorech. Výběr vhodných knih vychází z aktuálních novinek a také ze stále čtivých titulů (M. Macourek : Pohádky, P. Stoličný: Pohádky o dopravních značkách a dále jsou obecně předkládány příběhy se školními náměty a s poučením jejichž tituly se stále obměňují z novinek). Délka pořadu je stanovena po dohodě s učitelkou, buď končí po uvedených bodech, nebo se rozloučíme po malování dětí (oblíbení knižní hrdinové, knižní příběh).

Čtení pro děti

Pravidelné Čtení pro děti je připravováno 1 x za měsíc v úterý od 15. 30–17 hodin

Tituly jsou vybírány z aktuálních novinek a jejich názvy s aktuálním termínem jsou uvedeny vždy na plakátech v prostorách knihovny nebo v místní ZŠ. Čtení je určeno především pro děti 1. stupně ZŠ a docházet mohou i mladší děti, které rády poslouchají.

Fotografie z minulých setkání

Dne 4. 11. 2013 se v Obecní knihovně sešel Regionální výbor SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) Velká Morava. Kolegové projevili zájem o prohlídku nové knihovny a celé budovy OÚ.

Návštěva dětí z Mateřské školky Moravánek- Berušky, která se uskutečnila dne 12. 11. 2013.

Fotografie z besedy Seznamte se s knihovnou pro 2. třídu ZŠ Moravany s třídní učitelkou Mgr. Hanou Kratinovou, která se konala dne 10. 10. 2013.
Kromě povídání o knihovně byla na programu četba z nových knih.

První beseda školního roku 2013/2014 „Seznamte se s knihovnou“ se uskutečnila dne 13. 9. 2013. Děti ze 4. tř. ZŠ Moravany přivedla paní učitelka Mgr. H. Taušová. Po prohlídce knihovny a vyprávění o všech pojmech, které s jejími službami souvisí, zbyl čas i na čtení z nových knih.


Výprava do historie obce Moravany se uskutečnila dne 30. 9. 2013. Tentokrát přišla s dětmi 3. třídy ředitelka školy Mgr. M. Jedličková. Vyprávění o historii obce, kostela Sv. Václava, Základní školy, Hasičské zbrojnice a dalších budovách dokreslovaly staré mapy a fotografie.