Výpůjční služby

Registrace

Čtenářem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské průkazky s doložením správnosti údajů osobními doklady a úhrady registračního poplatku, který platí 365 dní ode dne zaplacení.

Výpůjční lhůta

Knihy se půjčují na 60 dní, lhůtu je možné prodloužit, pokud na titul nečeká další čtenář.
Časopisy se půjčují na 14 dní.

Rezervace dokumentu

Pokud žádá čtenář vypůjčenou knihovní jednotku, může si ji rezervovat osobně v knihovně s pomocí elektronického katalogu nebo prostřednictvím knihovníka. Knihovní jednotka bude rezervována 7 dnů, po uplynutí této lhůty bude půjčena dalšímu zájemci.

Ceník poplatků

Členský příspěvek – členský příspěvek činí 10 Kč ročně s platností na 12 měsíců.

Půjčování knih, časopisů a rezervace knih – zdarma
Ztráta knihy – cena knihy
Dílčí poškození knihovní jednotky – 10 Kč
Internet – zdarma