O knihovně

Vývoj knihovny

Obecní knihovna má v naší obci dlouholetou tradici a od roku 2003 ji spravuje Obecní úřad. Knihovna byla až do května 2013 umístněna v Klubu důchodců, Vnitřní ul. č. 24 v jedné místnosti o rozměru 22 m2. Prvním krokem k její modernizaci bylo provedení automatizace knihovny, probíhající od srpna 2010 do ledna 2011. Předcházela jí aktualizace fonduDotace na automatizaci byla získána od Ministerstva kultury v rámci VISK 3. Od srpna 2010 je v provozu on-line katalog a automatizovaný výpůjční provoz byl zahájen 15. 1. 2011. Knihovna má vlastní webové stránky www.knihovnamoravanyubrna.cz.

V květnu 2013 se knihovna přestěhovala z nevyhovujících prostor do nově postavené budovy Obecního úřadu na ulici Vnitřní 18. Nachází se v bočním samostatném křídle a užívá plochu 80 m2.

         
Interiér knihovny byl vytvořen na návrh Ing. arch. Lukáše Tecla a Ondřeje Fialy. Splňuje veškeré požadavky na funkci užitkovou a oddechovou s množstvím barevných kontrastů. Regály na knihy ladí v barvách slonově bílá s červenými prvky. Na pozadí černošedého nátěru je postaven nápaditý regál na časopisy. Starší čísla jednotlivých titulů jsou uzavřena ve skříňkách a na jejich dvířkách je vždy nové číslo. Atraktivní pro čtenáře, zejména ty mladší, je oddechová zóna s mnoha variabilními komponenty sedacího nábytku. Jednotlivé části se dají snadnou přenášet a tak se dají vytvářet různé sestavy dle momentální potřeby. Při kolektivní návštěvě pojme až 15 dětí. Pro starší i mladší čtenáře jsou v nejsvětlejší části knihovny umístěny pracovní stolky s počítačem a internetem. Svěže působí, díky prosklení pravého křídla, otevřený pohled do uzavřené zahrady osázené zelení. Za teplého počasí mohou čtenáři využívat lavičky v této venkovní zóně.

Dne 24. 10. 2013 získala Obecní knihovna Moravany Ocenění na 3. ročníku Slavnostního setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje, které se konalo v Moravské zemské knihovně Brno. Bývá udělováno nejlépe pracujícím obecním knihovnám, kterých je v kraji kolem 500. Cenu předávali : radní za kulturu a památkovou péči ing. Jiří Němec a paní Bohumila Beranová, vedoucí odboru kultury JUDr. Hana Holušová, ředitel MZK Mgr. Tomáš Gec a Národní knihovnu ČR
zastupoval PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu. Uznání naší knihovně bylo uděleno za vynikající výsledky činnosti (mimořádný nárůst počtu čtenářů, výpůjček a za rychle provedenou automatizaci). Díky novým prostorám a zdařilému architektonickému provedení byla označena Obecní knihovna Moravany jako jedna z nejhezčích v regionu Brno-venkov.

               

Nabídka fondu

Knihovna nabízí 5 414 svazků krásné a naučné literatury a 7 titulů časopisů. Fond je rozčleněn na literaturu pro děti (pohádky, příběhy, říkadla a leporela, naučná literatura) a dospělé (historické, dobrodružné, milostné, detektivní romány a povídky a ostatní beletrii, naučnou literaturu členěnou podle oborů). Přehled jednotlivých titulů umožňuje katalog na internetu, který nabízí také rezervaci knih a sledování vlastního čtenářského konta.

Odebírané časopisy:
ABC, Čtyřlístek, Sluníčko, Mateřídouška, Kačer Donald, Exkluziv, Receptář.

Součástí knihovny je veřejně přístupný internet.

          

Zajímavá čísla

V roce 2018 se v obecní knihovně zaregistrovalo 222 čtenářů z toho 83 dětí do 15 let. Do knihovny za tuto dobu přišlo 2242 návštěvníků a půjčili si 8364 knih a časopisů.   V knihovně se uskutečnilo celkem 17 besed pro děti, kterých se zúčastnilo 294 posluchačů.  Knihovna se zapojila do akce podporované Moravskou zemskou knihovnou Brno Jižní Morava čte a připravila programy: Herec MDB Tomáš Sagher četl dětem knihu Gerda, příběh velryby, uskutečnilo se setkání s pamětnicí paní Růženou Mlejnkovou na téma Jak se dříve učívalo a bydlelo v Moravanech.  V dubnu si děti mohly vyzkoušet Muzikoterapeutické bubnování, v listopadu přišly děti ze ZŠ Moravany na dvě besedy na téma Základní pojmy výtvarného umění. Celkem osmkrát jsme se s dětmi sešli při odpoledním čtení knih (Velikonoční záhady, Jirkova zázračná medicína, Jarní pohádky, Neplechaté pohádky, Kozí příběh se sýrem, Dědečku vyprávěj, Druhé housle aj.). Několikrát knihovnu navštívily děti z MŠ Moravánek.

V roce 2017 se v obecní knihovně zaregistrovalo 211 čtenářů z toho 76 dětí do 15 let. Do knihovny za tuto dobu přišlo 2192 návštěvníků a půjčili si 7546 knih a časopisů.   V knihovně se uskutečnilo celkem 12 akcí pro děti, kterých se zúčastnilo 169 posluchačů.

V roce 2016 se v obecní knihovně zaregistrovalo 217 čtenářů z toho 93 dětí do 15 let. Do knihovny za tuto dobu přišlo 2358 návštěvníků a půjčili si 8228 knih a časopisů. Zájem o služby knihovny se neustále zvyšuje.  V knihovně se uskutečnilo celkem 17 akcí pro děti, kterých se zúčastnilo 309 posluchačů.

V roce 2014 se v Obecní knihovně zaregistrovalo 207 čtenářů z toho 87 dětí do 15 let. Do knihovny za tuto dobu přišlo 2028 návštěvníků a půjčili si 7736 knih a časopisů.

V roce 2013 se v Obecní knihovně zaregistrovalo 228 čtenářů z toho 110 dětí do 15 let. Do knihovny za tuto dobu přišlo 2484 návštěvníků a půjčili si 8343 knih a časopisů.

Návod na vyhledávání v on-line katalogu

Po otevření odkazu on-line katalog se zobrazí:

  1. ZADÁNÍ DOTAZU – zde lze
    a) vyhledávat ve fondu knihovny – do připravených polí (autor, název aj.) zadejte požadavek a stiskněte Hledej. Výsledky vyhledávání se zobrazí v tabulce. Po kliknutí na název knihy se zobrazí podrobnosti. Pokud kniha není k dispozici, je možné si ji
    b) rezervovat – po klinutí na tlačítko Rezervuj zadáte číslo průkazky a datum narození (PIN) ve formě RRMMDD (6 znaků rodného čísla). Po odeslání se vytvoří rezervace na Vámi zadaný titul. Rezervovat si lze pouze půjčené knihy. Knihu si čtenář může rezervovat i osobně v knihovně ve spolupráci s knihovnicí.
  2. VAŠE ČTENÁŘSKÉ KONTO – zde lze
    a) nahlédnout do Vaší čtenářské karty. Zde je nutno zadat číslo průkazky a datum narození (PIN) ve formě RRMMDD (6 znaků rodného čísla). Zjistíte tak, které dokumenty máte půjčené a které je třeba vrátit.
  3. SEZNAMY NOVINEK – zobrazí se novinky za posledních … dnů (volitelný počet dnů)