Aktuality

 Knihovna uzavřena 

KNIHOVNA MORAVANY bude z provozních důvodů v pondělí dne 6. 6. 2022 UZAVŘENA!!

O prázdninách bude zavřeno od 18. -22. 7. a 15. -19. 8.

 

 

 Knihovna uzavřena dne 16.5.2022 již v 10:30 hod

V pondělí dne 16. 5. 2022 bude knihovna uzavřena již v 10.30 hod. z provozních důvodů.

Děkujeme za pochopení.

 

Beseda s dětmi

Dne 19. 4. se uskutečnila v knihovně beseda s dětmi třídy Kuřátka MŠ Moravánek. Četli jsme si, povídali a strávili společně pěkné dopoledne.

Uzavření knihovny

 Knihovna Moravany bude z provozních důvodů ve středu dne 29.12.2021 UZAVŘENA.

 

 

 

Projekt Moravské zemské knihovny – Jižní Morava čte

Obecní knihovna Moravany se připojuje k projektu Moravské zemské knihovny Jižní Morava čte. Zájemci se mohou hlásit telefonicky, osobně a přes email.

 

 

 

Dovolená v knihovně o letních prázdninách

knihovna bude uzavřena z důvodu čerpání dovolené 19. – 23.7.2021 a 9. – 20.8.2021.

 

 

Oslava Dne dětí

V sobotu dne 5. 6. 2021 se od 9 – 12.30 hodin otevře Obecní knihovna Moravany pro děti při oslavě   nazvané Den pro rodinu.  V knihovně bude vytvořeno stanoviště se soutěžními otázkami pro předškolní děti i školáky. Po splnění jednoduchých úkolů získají děti další razítko při cestě do cíle.

Provoz Obecní knihovny Moravany od 12. 4. 2021.

Obecní knihovna Moravany je od 12. 4. 2021 na základě usnesení MKČR a SKIP otevřena v omezeném režimu:

 1. před vstupem je nutná dezinfekce rukou
 2. do výpůjčních prostor mohou současně 2 osoby (1 osoba na 15m²)
 3. svůj pobyt v půjčovně omezte na minimum nutné k výběru knih
 4. relaxační zóny nejsou k dispozici
 5. vrácené knihy se odkládají při vstupu do karantény.

 

 

 

Provoz Obecní knihovny Moravany od 15. 2. 2021.

Obecní knihovna Moravany

je od 15. 2. 2021 otevřena v režimu výdejního okénka.

Vydávají se pouze předem objednané výpůjčky.

Objednávejte elektronicky:

knihovna.moravany@seznam.cz, nebo telefonicky: 547 244 352.

 

 

Provoz Obecní knihovny Moravany od 27. 12. 2020.

Obecní knihovna Moravany je od 27.12.2020, na základě rozhodnutí vlády, opět uzavřena !

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci je od 27. 12. 2020 vládou nařízen přechod do 5. stupně PES. Knihovny v tomto stupni nesmí provozovat ani tzv. výdejní okénka.

Provoz Obecní knihovny Moravany od 21. 12. 2020.

Obecní knihovna Moravany, dle vládního nařízení, funguje opět v režimu výdejního okénka s půjčováním předem objednaných knih.

Vypůjčené knihy se vrací zvlášť v režimu karantény.

Knihy objednávejte přes elektronický katalog Tritius a jejich názvy pište na email knihovna.moravany@seznam.cz. Objednat knihy můžete i telefonicky.

 

Provoz Obecní knihovny Moravany od 3. 12. 2020

Obecní knihovna Moravany, dle vládního nařízení, funguje s částečným omezením.

Vstup do knihovny je možný pouze s rouškou a po dobu nezbytnou k vyhledání knih.

U vchodu je nutné použít dezinfekci.

Vzhledem k omezenému prostoru je nutné vstupovat nejvíce po 2 čtenářích.

Vrácené knihy se odevzdávají zvlášť v režimu karantény.

Je možné i nadále knihy objednávat přes elektronický katalog Tritius a jejich názvy pište na email knihovna.moravany@seznam.cz. Objednat knihy můžete i telefonicky.

 

 

Provoz Obecní knihovny Moravany od 23.11.2020

Od 23. 11. 2020 funguje Obecní knihovna Moravany, dle vládního nařízení, v režimu dodání objednaných, nebo rezervovaných knih přes Výdejní okénko. Knihy můžete objednávat přes elektronický katalog Tritius a jejich názvy pište na email knihovna.moravany@seznam.cz.

 

Obecní knihovna Moravany je z důvodů rozhodnutí vlády uzavřena až do odvolání.

 

Provoz Obecní knihovny Moravany od 1. 10. 2020 

 • Vstup do knihovny je možný jen s ochrannými prostředky, tj. roušky, příp. rukavice
 • Před vstupem do oddělení je nutná desinfekce rukou.
 • Do prostoru knihovny vstupujte prosím jednotlivě na dobu potřebnou k výběru knih.
 • Vrácené knihy jsou i nadále odkládány do karantény.

 

Dovolená v knihovně o letních prázdninách

Knihovna bude uzavřena z důvodu dovolené:

od 13. – 24. 7. 2020

od 10. – 14. 8. 2020.

 

 

Provoz Obecní knihovny od 25. 5. 2020.

 • Ve dnech 5. a 27. 5. bude v knihovně možné knihy pouze vracet u vchodu. Odečítat ze čtenářského konta se budou po čtyřdenní karanténě. Teprve po této karanténě se knihy mohou dále půjčovat čtenářům. Takto se připraví knihovna na otevření absenčního půjčování s připravením dostatečného výběru knih.

 

 • Od 1. 6. 2020 bude knihovna přístupná v tomto režimu:
 • Vstup do knihovny je možný jen s ochrannými prostředky, tj. roušky, příp. rukavice
 • Před vstupem do oddělení je nutná desinfekce rukou
 • Do prostoru knihovny vstupujte prosím jednotlivě na pouze nezbytnou dobu potřebnou na výběr knih
 • Až do odvolání není v provozu veřejný internet a toaleta

 

 • Od 25. 5. 2020 bude knihovna otevřena v obvyklou dobu tj.
 • Po 9 – 11
 • St 15:30 – 18.30

 

 

Besedy se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou.

Dne 10. 9. 2019 proběhly v Obecní knihovně Moravany dvě besedy se spisovatelkou dětských knih a psycholožkou Zuzanou Pospíšilovou. Finančně byla podpořena Moravskou zemskou knihovnou Brno a Obecním úřadem Moravany. Setkání bylo objednáno již koncem května a zařazeno do republikového programu Jižní Morava čte.  Dvě besedy po sobě navštívili žáci 2. a 3. třídy ZŠ Moravany.

Jednu z nejplodnějších autorek literatury pro děti (napsala více jak 200 knih), jsem oslovila proto, že její knihy patří v naší knihovně k těm nejčtenějším. Jsou námětově velmi pestré, odehrávají se v přirozeném i nadpřirozeném prostředí, často ve škole, je v nich dobrodružství, humor a kouzla. To je kombinace velmi atraktivní zvláště pro předškolní a raně školní děti. Má také pochopení a cit i pro dětská trápení (Vánoční hvězda a splněná přání).  Humor i poetika se vyskytuje snad ve všech jejích textech (Chechtavé pohádky, Pohádky z parkoviště, Vodní pohádky, Uf, oni přistáli aj.).  V naší knihovně je zatím největší zájem o řadu dílů Kouzelná třída, Detektivové a Záchranářské a Hasičské pohádky. Spisovatelka Zuzana Pospíšilová často cestuje za svými čtenáři a setkává se s nimi v knihkupectví, v knihovnách i školních zařízeních. K nám přivezla si v kufru mnoho svých knih, ze kterých předčítala, nebo o nich vyprávěla. Měla skvělý přednes, byla srdečná, usměvavá a děti si získala i hádankami, křížovkami a slovními hříčkami. Děti nejvíce zaujala jubilejní 100 kniha Konec zlobení.  Je to příběh o tabuli, která pomáhá paní učitelce s nezbedníky. Všichni jsme měli radost, jak děti dobře znaly její knihy, které mají buď doma, nebo půjčené z knihovny.   Na svých webových stránkách má Zuzana Pospíšilová napsáno „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“. Nadšení, zájem a veselé dětské tváře, vnímal každý posluchač této besedy.

Jižní Morava čte 2019

Obecní knihovna Moravany se začátkem školního roku znovu zapojí do projektu Jižní Morava čte.

Organizuje ji Moravská zemská knihovna Brno od roku 2016. Cílem je podpora dětského čtenářství, na kterém se aktivně podílí i moravanská knihovna pravidelným Čtením pro děti, nákupem nových atraktivních knížek, řadou besed pro děti MŠ Moravánek a ZŠ Moravany a propagací svých služeb v Moravanských listech. Součástí projektu je i literárně-výtvarná soutěž pro věkovou kategorii 4-7 let, 8–15 let na téma Tajemná knihovna.

V Obecní knihovně je připraveno setkání a autorské čtení s oblíbenou spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Autorka Knihovnických pohádek, Kouzelné třídy, Do lavic aj. děti seznámí se svými knihami, přečte ukázky a pro děti má připravené hádanky a hry se slovy. Beseda se uskuteční v úterý 10. 9. 2019 a navštíví ji žáci 2. a 3. třídy ZŠ Moravany.

V loňském ročníku za dětmi místní MŠ přišel do knihovny herec MDB Tomáš Sagher, který i letos přislíbil účast.

 

Návštěva herce, režiséra a spisovatele prof. Arnošta Goldflama v Moravanech.

Pro všechny milovníky kultury, filmu, divadla a literatury byl místní knihovnou připraven podvečerní program Křeslo pro hosta, který se uskutečnil v pátek, 17. 5. 2019 v Kulturním sále Moravanské rychty.  Besedu, podpořenou vedením obce, navštívil nebývalý počet návštěvníků (přes 100 lidí).

Jako host byl pozván všestranně talentovaný umělec, herec mnoha nezapomenutelných filmových a divadelních rolí, režisér, dramatik a spisovatel Arnošt Goldflam. Začal vyprávět o svém dětství, rodině i cestě za uměním. Jeho nadhled i pochopení lidských vlastností i slabostí, jemný a chytrý humor, krásná čeština, zajímavé životní osudy i peripetie (dětství s tatou, krátké studium lékařství, pomocné práce, technické profese aj. až k režii, herectví a literatuře) tvořily náplň jeden a půl hodinového programu.

Besedy se zúčastnili posluchači všech věkových kategorií, od dětí, mladých rodičů, přes střední věk, až po seniory. Sami také ovlivnili zaměření besedy svými četnými dotazy.

Fotografoval Ing. Vladimír Stříbrný

Srdečně Vás zveme na „Křeslo pro hosta“

Zajímavá čísla

V roce 2018 se v obecní knihovně zaregistrovalo 222 čtenářů z toho 83 dětí do 15 let. Do knihovny za tuto dobu přišlo 2242 návštěvníků a půjčili si 8364 knih a časopisů.   V knihovně se uskutečnilo celkem 17 besed pro děti, kterých se zúčastnilo 294 posluchačů.  Knihovna se zapojila do akce podporované Moravskou zemskou knihovnou Brno Jižní Morava čte a připravila programy: Herec MDB Tomáš Sagher četl dětem knihu Gerda, příběh velryby, uskutečnilo se setkání s pamětnicí paní Růženou Mlejnkovou na téma Jak se dříve učívalo a bydlelo v Moravanech.  V dubnu si děti mohly vyzkoušet Muzikoterapeutické bubnování, v listopadu přišly děti ze ZŠ Moravany na dvě besedy na téma Základní pojmy výtvarného umění. Celkem osmkrát jsme se s dětmi sešli při odpoledním čtení knih (Velikonoční záhady, Jirkova zázračná medicína, Jarní pohádky, Neplechaté pohádky, Kozí příběh se sýrem, Dědečku vyprávěj, Druhé housle aj.). Několikrát knihovnu navštívily děti z MŠ Moravánek.

V roce 2017 se v obecní knihovně zaregistrovalo 211 čtenářů z toho 76 dětí do 15 let. Do knihovny za tuto dobu přišlo 2192 návštěvníků a půjčili si 7546 knih a časopisů.   V knihovně se uskutečnilo celkem 12 akcí pro děti, kterých se zúčastnilo 169 posluchačů.

Setkání se spisovatelkou Blankou Hoškovou

Knihovna Moravany Vás srdečně zve na na setkání se spisovatelkou Blankou Hoškovou, autorkou knih Láskobraní, Kamilenky, Trojhra, Horko domácího krbu a další.

 

Beseda se uskuteční v úterý       29. 1. 2019 v 17 hodin.

 

 

Herec Městského divadlo Brno Tomáš Sagher četl v knihovně dětem. 

 

Dne 13. 9. 2018 se v Obecní knihovně Moravany uskutečnila první z plánovaných akcí 3. ročníku projektu Jižní Morava čte. Na setkání s hercem Městského divadla Brno Tomášem Sagherem přišlo 25 dětí z Mateřské školky Moravánek.

K četbě byla vybrána kniha Gerda, příběh velryby o ztraceném velrybím mláděti, které se octne v širokém moři bez rodiny. Gerdu a všechna další zvířata obdařil autor lidskými vlastnostmi a emocemi, které pan Sagher skvěle odlišil barvou hlasu, text se tak stal dramatický a děti zaujal po celou dobu přednesu. V průběhu poslechu dětem ukazoval krásné ilustrace a oba tyto vjemy děti vtáhly do kouzelného podmořského světa. Všichni jsme byli po celou dobu pozornými posluchači díky knize spisovatele a ilustrátora Adriána Macha a díky skvělému hereckému výkonu a sympatickému usměvavému přístupu pana Saghera.  Děti si získal a byl to pro ně zážitek, o kterém hovoří dodnes.

Po dočtení poslední kapitoly a zavření knihy Gerda jsme si s panem Sagherem volně vyprávěli o velrybách různé zajímavosti, úměrné věku dětí. Mluvili jsme o tom, proč jsou velryby ohroženým druhem (nadměrný rybolov, lodě ruší dorozumívání velryb…) a co my sami můžeme dělat pro ochranu přírody (plasty a odpadky v oceánech…).

Na závěr nám p. Sagher vyprávěl o svých hereckých začátcích a také o svém povolání herce. K samotné besedě byla připravena výstavka se základními životopisnými údaji a také přehled divadelních rolí Tomáše Saghera. Děti tak mohly poznat jeho různé podoby z fotografií v různých hereckých kostýmech.

Setkání s paní Růženou Mlejnkovou na téma Jak se dříve učívalo a jak se dříve bydlelo v Moravanech.

Další plánovanou akcí projektu Jižní Morava čte, bylo setkání s pamětnicí a bývalou učitelkou paní Růženou Mlejnkovou na téma Jak se dříve učívalo a jak vypadaly Moravany před více jak 50 lety. Na dvě besedy, které se konaly ve dnech 25. a 26. 9. 2018, přišly děti ze školní družiny 2. a 3. třídy ZŠ Moravany.

Paní Růžena Mlejnková pracuje aktivně pro obec Moravany v místním Klubu důchodců již přes 20 let. Živě a poutavě vyprávěla o tom, jak vypadaly školy jejího mládí na Vysočině, jaké byly školní pomůcky, školní lavice, psací potřeby, vzpomínala, jak se učilo na jednotřídkách, jakou dlouhou cestu pěšky do školy a ze školy musely děti denně ujít, jak dříve děti trávily volný čas…Námětů k povídání bylo mnoho. Paní Mlejnková vyprávění prokládala různými veselými příhodami a děti zcela zaujala.

Jak vypadala obec Moravany před 57 lety, kolik zde bylo domů, obchodů, jak vypadala místní škola a jací zde žili lidé bylo rovněž pro všechny zajímavé.

Děti byly vděčnými posluchači, mají rády historky ze života a často se zapojovaly do vyprávění.

Všechny tři besedy se velice vydařily a hlavně, byly zážitkem pro děti.

Z Obecní knihovny Moravany Miroslava Horejsková

***   ***   ***

Soutěž Jižní Morava čte v Obecní knihovně Moravany

 

Na začátku školního roku 2018/2019 v září proběhnou  v Obecní  knihovně Moravany  programy v rámci 3. ročníku projektu Jižní Morava čte dětem. Tuto akci na podporu čtenářství spolufinancuje Jihomoravský kraj a zajišťuje Moravská zemská knihovna Brno a Městská knihovna Břeclav.

Dne 13. 9. 2018 se v naší  knihovně setkají děti z  Mateřské školy  Moravánek s hercem Městského divadla Brno Tomášem Sagherem. Dětem přečte knihu Gerda, příběh velryby. S tímto čtením je spojená také výtvarná soutěž pro děti od 4 – 7 let na téma Moje obec za 100 let. Obrázky posoudí porota a vítězné práce se zúčastní celorepublikové soutěže. Pro všechny děti jsou připravené drobné dárky a pro vítěze soutěže setkání v Divadle Polárka (1. 12. 2018).

Dne 25. a 26. 9. 2018 budou děti vzpomínat s bývalou učitelkou a dlouholetou obyvatelkou Moravan, paní Růženou Mlejnkovou na to :   Jak se dříve učilo ve škole a jak se dříve žilo v Moravanech.  Současný školní svět si po vzpomínání na minulost přiblížíme četbou kapitol z knihy Školní strašidýlko. Na tuto akci přijdou děti se školními družinami ze ZŠ Moravany.

***   ***   ***

Besedy s dětmi o knihách.

Od ledna 2017 se již v Místní lidové knihovně Moravany uskutečnilo 11 zajímavých programů pro děti.

Bylo připraveno čtení pro děti 1. Stupně ZŠ z knih: Chytrolíni z Hloupětína, Ztracený aeroplán,  Knihovnické pohádky, Padavka a bezva pes a Vítek.

V měsíci červnu byla navštívena počtem 35 dětí Muzikoterapeutická pohádka, vedená muzikoložkou Mgr. Soňou Štoudkovou. Do vyprávěného děje pohádky byly zapojeny hudební nástroje, které si děti mohly samy také rozeznít.

 

Místní lidovou knihovnu Moravany navštívili Motýlci, Koťátka a Berušky z MŠ Moravánek.

 

 

***   ***   ***

Besedy s dětmi o knihách v roce 2016.

Za leden – říjen 2016 se uskutečnilo v Obecní knihovně Moravany celkem 16 besed pro děti.
Třikrát navštívily knihovnu děti z Mateřské školy Moravánek a třikrát děti 2., 3. a 5. třídy ZŠ Moravany.
Desetkrát se sešly děti v knihovně na společném čtvrtečním čtení nad knihami : Čarodějky školou povinné, Tajemné údolí, Čtyři a půl kamaráda, Dvojčata v průšvihu, Detektivové, Pět báječných strýčků, Detektivové a podivné krádeže, Prázdniny teprve začínají, Dědečkův velký útěk a Anička na vodě.

Besedy s dětmi při četbě knih a návštěvy dětí 1. stupně ze Základní školy Moravany v Místní knihovně Moravany.

Na návštěvu knihovny v roce 2015 přišly žáci 2., 3. a 4. třídy ZŠ Moravany v doprovodu třídních učitelek Mgr. Kratinové, Mgr. Taušové a Mgr. Příborské.

V průběhu roku 2015 se uskutečnilo v knihovně celkem jedenáctkrát Čtení pro děti 1. stupně ZŠ. Je připravováno zhruba jednou za 14 dnů ve čtvrtek od 16 hodin.

Povídání o knihách s četbou vybraných kapitol a následný volný program trvá něco přes hodinu. Na přednesu textu se podílí i samotné přítomné děti, které se tak ve čtení procvičují. Po poslechu knižních příběhů si děti mohou malovat, nebo listovat v knihách a časopisech podle vlastních zájmů.

Zatím jsme četli v knihách: Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy, Domov pro Marťany, Útěk Kryšpína K., Čarodějnice školou povinné, Rošťák Oliver a korále pro mořskou pannu, Kouzelná aktovka, Jak Mařenka a Boženka koukaly, Bratři Lví srdce, Nezbedníci aj. Ukazujeme si také různé encyklopedie a čteme si krátké zajímavosti ze světa přírody a zvířat.

Od 30. března 2015 se v Místní lidové knihovně koná každé druhé pondělí Čtení pro děti prvního stupně ZŠ. Mohou přijít i mladší a starší děti, které rády poslouchají příběhy z knih.
Dne 30. 3. byla na programu tvorba Martiny Dijverové. Nejprve jsme si povídali o spisovatelce a pak následovala četba z knihy Zlobilky, Příšerné Zlobilky a Kouzlo woodoo.


Dne 13. 4. jsme povídali o životě švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové a četli jsme si v nové knize Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy.

 

V Místní lidové knihovně se třikrát sešel Výtvarný kurz pro dospělé Ateliér pro kočku a účastníci se učili pod dohledem lektorky Ing. Arch. H. Hermanové ztvárnit interiér knihovny.