Aktuality

Herec Městského divadlo Brno Tomáš Sagher četl v knihovně dětem. 

 

Dne 13. 9. 2018 se v Obecní knihovně Moravany uskutečnila první z plánovaných akcí 3. ročníku projektu Jižní Morava čte. Na setkání s hercem Městského divadla Brno Tomášem Sagherem přišlo 25 dětí z Mateřské školky Moravánek.

K četbě byla vybrána kniha Gerda, příběh velryby o ztraceném velrybím mláděti, které se octne v širokém moři bez rodiny. Gerdu a všechna další zvířata obdařil autor lidskými vlastnostmi a emocemi, které pan Sagher skvěle odlišil barvou hlasu, text se tak stal dramatický a děti zaujal po celou dobu přednesu. V průběhu poslechu dětem ukazoval krásné ilustrace a oba tyto vjemy děti vtáhly do kouzelného podmořského světa. Všichni jsme byli po celou dobu pozornými posluchači díky knize spisovatele a ilustrátora Adriána Macha a díky skvělému hereckému výkonu a sympatickému usměvavému přístupu pana Saghera.  Děti si získal a byl to pro ně zážitek, o kterém hovoří dodnes.

Po dočtení poslední kapitoly a zavření knihy Gerda jsme si s panem Sagherem volně vyprávěli o velrybách různé zajímavosti, úměrné věku dětí. Mluvili jsme o tom, proč jsou velryby ohroženým druhem (nadměrný rybolov, lodě ruší dorozumívání velryb…) a co my sami můžeme dělat pro ochranu přírody (plasty a odpadky v oceánech…).

Na závěr nám p. Sagher vyprávěl o svých hereckých začátcích a také o svém povolání herce. K samotné besedě byla připravena výstavka se základními životopisnými údaji a také přehled divadelních rolí Tomáše Saghera. Děti tak mohly poznat jeho různé podoby z fotografií v různých hereckých kostýmech.

Setkání s paní Růženou Mlejnkovou na téma Jak se dříve učívalo a jak se dříve bydlelo v Moravanech.

Další plánovanou akcí projektu Jižní Morava čte, bylo setkání s pamětnicí a bývalou učitelkou paní Růženou Mlejnkovou na téma Jak se dříve učívalo a jak vypadaly Moravany před více jak 50 lety. Na dvě besedy, které se konaly ve dnech 25. a 26. 9. 2018, přišly děti ze školní družiny 2. a 3. třídy ZŠ Moravany.

Paní Růžena Mlejnková pracuje aktivně pro obec Moravany v místním Klubu důchodců již přes 20 let. Živě a poutavě vyprávěla o tom, jak vypadaly školy jejího mládí na Vysočině, jaké byly školní pomůcky, školní lavice, psací potřeby, vzpomínala, jak se učilo na jednotřídkách, jakou dlouhou cestu pěšky do školy a ze školy musely děti denně ujít, jak dříve děti trávily volný čas…Námětů k povídání bylo mnoho. Paní Mlejnková vyprávění prokládala různými veselými příhodami a děti zcela zaujala.

Jak vypadala obec Moravany před 57 lety, kolik zde bylo domů, obchodů, jak vypadala místní škola a jací zde žili lidé bylo rovněž pro všechny zajímavé.

Děti byly vděčnými posluchači, mají rády historky ze života a často se zapojovaly do vyprávění.

Všechny tři besedy se velice vydařily a hlavně, byly zážitkem pro děti.

Z Obecní knihovny Moravany Miroslava Horejsková

***   ***   ***

Soutěž Jižní Morava čte v Obecní knihovně Moravany

 

Na začátku školního roku 2018/2019 v září proběhnou  v Obecní  knihovně Moravany  programy v rámci 3. ročníku projektu Jižní Morava čte dětem. Tuto akci na podporu čtenářství spolufinancuje Jihomoravský kraj a zajišťuje Moravská zemská knihovna Brno a Městská knihovna Břeclav.

Dne 13. 9. 2018 se v naší  knihovně setkají děti z  Mateřské školy  Moravánek s hercem Městského divadla Brno Tomášem Sagherem. Dětem přečte knihu Gerda, příběh velryby. S tímto čtením je spojená také výtvarná soutěž pro děti od 4 – 7 let na téma Moje obec za 100 let. Obrázky posoudí porota a vítězné práce se zúčastní celorepublikové soutěže. Pro všechny děti jsou připravené drobné dárky a pro vítěze soutěže setkání v Divadle Polárka (1. 12. 2018).

Dne 25. a 26. 9. 2018 budou děti vzpomínat s bývalou učitelkou a dlouholetou obyvatelkou Moravan, paní Růženou Mlejnkovou na to :   Jak se dříve učilo ve škole a jak se dříve žilo v Moravanech.  Současný školní svět si po vzpomínání na minulost přiblížíme četbou kapitol z knihy Školní strašidýlko. Na tuto akci přijdou děti se školními družinami ze ZŠ Moravany.

***   ***   ***

Besedy s dětmi o knihách.

Od ledna 2017 se již v Místní lidové knihovně Moravany uskutečnilo 11 zajímavých programů pro děti.

Bylo připraveno čtení pro děti 1. Stupně ZŠ z knih: Chytrolíni z Hloupětína, Ztracený aeroplán,  Knihovnické pohádky, Padavka a bezva pes a Vítek.

V měsíci červnu byla navštívena počtem 35 dětí Muzikoterapeutická pohádka, vedená muzikoložkou Mgr. Soňou Štoudkovou. Do vyprávěného děje pohádky byly zapojeny hudební nástroje, které si děti mohly samy také rozeznít.

 

Místní lidovou knihovnu Moravany navštívili Motýlci, Koťátka a Berušky z MŠ Moravánek.

 

 

***   ***   ***

Besedy s dětmi o knihách v roce 2016.

Za leden – říjen 2016 se uskutečnilo v Obecní knihovně Moravany celkem 16 besed pro děti.
Třikrát navštívily knihovnu děti z Mateřské školy Moravánek a třikrát děti 2., 3. a 5. třídy ZŠ Moravany.
Desetkrát se sešly děti v knihovně na společném čtvrtečním čtení nad knihami : Čarodějky školou povinné, Tajemné údolí, Čtyři a půl kamaráda, Dvojčata v průšvihu, Detektivové, Pět báječných strýčků, Detektivové a podivné krádeže, Prázdniny teprve začínají, Dědečkův velký útěk a Anička na vodě.

Besedy s dětmi při četbě knih a návštěvy dětí 1. stupně ze Základní školy Moravany v Místní knihovně Moravany.

Na návštěvu knihovny v roce 2015 přišly žáci 2., 3. a 4. třídy ZŠ Moravany v doprovodu třídních učitelek Mgr. Kratinové, Mgr. Taušové a Mgr. Příborské.

V průběhu roku 2015 se uskutečnilo v knihovně celkem jedenáctkrát Čtení pro děti 1. stupně ZŠ. Je připravováno zhruba jednou za 14 dnů ve čtvrtek od 16 hodin.

Povídání o knihách s četbou vybraných kapitol a následný volný program trvá něco přes hodinu. Na přednesu textu se podílí i samotné přítomné děti, které se tak ve čtení procvičují. Po poslechu knižních příběhů si děti mohou malovat, nebo listovat v knihách a časopisech podle vlastních zájmů.

Zatím jsme četli v knihách: Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy, Domov pro Marťany, Útěk Kryšpína K., Čarodějnice školou povinné, Rošťák Oliver a korále pro mořskou pannu, Kouzelná aktovka, Jak Mařenka a Boženka koukaly, Bratři Lví srdce, Nezbedníci aj. Ukazujeme si také různé encyklopedie a čteme si krátké zajímavosti ze světa přírody a zvířat.

Od 30. března 2015 se v Místní lidové knihovně koná každé druhé pondělí Čtení pro děti prvního stupně ZŠ. Mohou přijít i mladší a starší děti, které rády poslouchají příběhy z knih.
Dne 30. 3. byla na programu tvorba Martiny Dijverové. Nejprve jsme si povídali o spisovatelce a pak následovala četba z knihy Zlobilky, Příšerné Zlobilky a Kouzlo woodoo.


Dne 13. 4. jsme povídali o životě švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové a četli jsme si v nové knize Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy.

 

V Místní lidové knihovně se třikrát sešel Výtvarný kurz pro dospělé Ateliér pro kočku a účastníci se učili pod dohledem lektorky Ing. Arch. H. Hermanové ztvárnit interiér knihovny.